Světový den vody

22. březen byl vyhlášen světovým dnem vody. Žáci 6. ročníku se v zeměpise seznámili s nejrůznějšími podobami vody na Zemi, uvědomili si, proč je důležité vodou neplýtvat a navrhli nějaká opatření, jak vodou šetřit. Na závěr si žáci vytvořili model kořenové čističky vody a přesvědčili se o tom, že i relativně znečištěná voda se může časem v přírodě pročistit.

Mgr. Vlastimil Cymorek

20180322_094916
20180322_094539
20180322_094555
20180322_094916