Den Země

V pátek 20. 4. jsme si ve škole připomněli, že 22. dubna se každoročně po celém světě slaví Den Země. Vyučování bylo zaměřeno na environmentální výchovu a v poslední vyučovací hodině jsme společně uklízeli okolí školy. Od rána probíhal také sběr starého papíru a hliníku před budovou školy.

Nejúspěšnější ve sběru papíru byli:

1. Zelinka Viktor - 800 kg

2. Létalová Eliška - 600 kg

3. Havlena Nikolas - 254 kg


Nejúspěšnější ve sběru hliníku byli:

1. Studená Denisa - 14 kg

2. Svrčková Kamila - 13 kg

3. Hassmann Ondřej - 11 kg


Děkujeme všem, kteří přispěli a chlapcům 8. a 9. třídy za pomoc.

Mgr. Lenka Němetzová

2018-04-20-07h35m01
bwd  Strana 1/2  fwd
2018-04-20-07h34m32
2018-04-20-07h35m01
2018-04-20-11h58m40
2018-04-20-12h02m31
2018-04-20-12h03m27
2018-04-20-12h03m36
2018-04-20-12h04m11
2018-04-20-12h04m14