Odhlašování obědů

Od září je možné provádět odhlášky z obědů prostřednictvím internetu na www.zszajeci.cz – odhlášky obědů.

Po zobrazení přihlášení uživatele zadáte označené čtyřmístné identifikační číslo, které je uvedené na dokladu pro strávníka. Heslo je nastaveno jako „heslo“, které si můžete po prvním přihlášení změnit.

Po zobrazení uživatele je možné provést do 14.00 hodin odhlášení, popř. přihlášení obědů na následující dny. Tuto změnu musíte potvrdit stisknutím tlačítka „Uložit změny“, jinak se změna neprovede.

I nadále je možné odhlašovat obědy na tel.č. 539004053, 539004052 , ve školní jídelně nebo u vedoucí  ŠJ.