Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče aneb deset aktivit, kterými můžu přispět ke snížení rizika, že mé dítě začne užívat drogy.

 1. Pohovořím si s dítětem o drogách.
  • řeknu mu, jaký je můj postoj k drogám a co si o nich myslím
  • řeknu mu, co udělám, když zjistím, že drogy zkouší nebo je užívá
  • poradím mu, jak se má zachovat až mu bude některý z jeho kamarádů drogy nabízet
 2. Pravidělně si s dítětem promluvím o tom, co ho v současnosti trápí, nebo o čem nejvíc přemýšlí.
  • pozorně dítě vyslechnu, nebudu unáhleně hodnotit, přikazovat
  • řeknu mu, jak to na mě působí a co si myslím a co bych dělal/a na jeho místě já
 3. Budu u svého dítěte působit na rozvoj sebevědomí.
  • najdu si důvod k pochvale nebo k projevení uznání
  • v případě neúspěchů povzbuzuji a projevuji víru, že to příště dokáže
 4. Budu své dítě vychovávat k zodpovědnosti za jeho chování.
  • pokud dítě překročí pravidla stanovená v rodině nebo ve škole, umožním mu, aby za to nesl následky
 5. Budu své dítě bezpodmínečně přijímat a mít rád.
  • pokud dítě bude zlobit, nebo se nevhodně chovat, budu vždy hodnotit chování a jednání, nikoliv je
 6. Budu své dítě učit umění odmítnout.
  • budu své dítě učit, že odmítnout kamaráda neznamená ztratit ho a že je možné odmítnout i dospělého člověka, jestliže se k němu chová způsobem, který je mu divný
 7. Budu učit své dítě sebekázni.
  • s ohledem na věk budu svému dítěti přidělovat povinnosti a budu trvat na jejich plnění
 8. Naučím své dítě pozitivnímu vidění světa.
  • budu své dítě učit hledat na všem také dobré stránky, uvědomovat si, že jen máloco je v životě černé nebo bílé
 9. Povedu své dítě k aktivnímu trávení volného času.
  • zajistím dítěti přiměřené množství zájmových činností, omezím sledování televize a vysedávání u počítače
 10. Budu se zajímat o to, s kým mé dítě kamarádí.
  • budu mít přehled o tom, co mé dítě dělá, kde se nachází a s kým je

(Život bez závislostí, vypracovala PhDr. Helena Vrbková)