Volba povolání a střední školy

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019 z webu Ministerstva školství.

Od školního roku 2016/2017 je pro všechny obory s maturitní zkouškou povinná jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Více informací na webu MŠMT.

Jak si vybrat správné povolání?

  • Na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem. Zapojovat se do školních soutěží, olympiád, neboť jsou dobrou přípravou na přijímací zkoušky.
  • Rozvíjet své záliby a aktivity.
  • Průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovným poradcem.
  • Navštěvovat nejen s rodiči veřejné prezentace středních škol, Dny otevřených dveří  apod.
  • Projít si katalog středních škol a učilišť v ČR.
  • Ve škole na počítači absolvovat program pro určení osobní charakteristiky a předpokladů pro studium a učební obory.
  • Při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1.pololetí 9. ročníku.

   Termíny přijímacího řízení:

    • vyhlášení kritérií přijímacího řízení do 31. 1. 2019, u škol s talentovou zkouškou do 31. 10. 2018;
    • žák může podávat až 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení; 
    • žák ZŠ předá přihlášku řediteli střední školy do 1. 3. 2019 (již ne prostřednictvím ZŠ), do oborů s talent. zkouškou do 30. 11. 2018
    • 12. 4. 2018 první řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání, 15. 4. 2018 druhý řádný termín centrálně zadávaných testů pro čtyřleté obory vzdělávání
    • talentové zkoušky se konají  ve dnech od 2. – 15. 1. 2019; talentová zkouška v konzervatoři 15. - 31. 1. 2019

    Přihláška ke studiu:

    • Po vydání pololetního vysvědčení obdrží žáci 9. ročníku od výchovného poradce 2 tiskopisy přihlášky na střední školu, kde budou vyplněny základní údaje o žákovi a prospěch v 1. a  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
    • Zbývající údaje vyplní zákonní zástupci žáka (rukou, psacím strojem) - obě přihlášky stejně, v případě potřeby si nechá žák potvrdit přihlášku lékařem - požadavek je uveden na webových stránkách střední školy. Vzor vyplněné přihlášky
    • Rodiče sami doporučeně odešlou přihlášku řediteli příslušné střední školy, na kterou se žák hlásí.
    • V březnu obdrží žák od výchovného poradce 1 zápisový lístek, který odešle po rozhodnutí o přijetí na tu střední školu, kterou si ke studiu vybral, nejpozději do 10 pracovních dnů.
    • Dvě přihlášky ke studiu i zápisový lístek poskytuje škola žákům zdarma. Každá další přihláška je za 20 Kč.
    • V případě nejasností týkajících se přijímacího řízení se obracejte na výchovného poradce.

    Webové stránky:

    www.gwo.cz Průvodce světem povolání
    www.scio.cz cvičné testy
    www.atlasskolstvi.cz Přehled škol a studijní nabídky
    www.istp.cz Integrovaný systém typových pozic
    www.infoabsolvent.cz Informační systém o uplatnění absolventů