Školní družina

Provoz školní družiny: 6:30 - 7:40 hod., 11:40 - 16:00 hod.

Tel.:   704 436 142  

V letošním roce je zapsáno v ŠD 60 dětí. Činnost probíhá podle celoročního plánu ŠD, s ohledem na roční období, školní akce či významné události.

Činnosti jsou založeny na principu dobrovolnosti, aktivity a seberealizace. Při tak velkém počtu dětí klademe důraz na chování ve věkově různorodém kolektivu a na dodržování družinových pravidel. S chováním dětí v ŠD nejsou problémy - nevhodné chování, agresivita či náznaky šikany jsou okamžitě řešeny, jak individuálně, tak společně formou besed. V družině panuje přátelská a kamarádská atmosféra.

Dagmar Smrčková, Ludmila Vojtěšková

Vánoce v ŠD

Na Vánoce se těší nejvíce děti. My jsme měli vánoční náladu už dlouho dopředu.

 

Podzim v ŠD