Školská rada

skolskarada@zszajeci.cz

František Dobeš
JUDr. Petra Janoušková
Martina Vejrostová Veselá

Ingrid Vlčková
Martina Buchtová
Jitka Osičková

Mgr. Tereza Gladkovová
Mgr. Alena Harmáčková
Mgr. Alena Medková