Školská rada

Během třídních schůzek 26. 9. 2019 proběhnou volby do nové školské rady. Zájemci z řad rodičů, kteří by se chtěli na fungování školské rady podílet, mohou kontaktovat třídního učitele/učitelku nebo vedení školy.