Projektový den v 5. třídě

V úterý 23. října se žáci 5. třídy zapojili do projektového dne věnovanému letošnímu významnému výročí – 100 let od vzniku Československa.

Do školy přišli oblečeni ve stylu I. republiky a i výuka se tomuto období přiblížila. Místo psaní jsme měli Krasopis – psali jsme perem a inkoustem. Vyplnili jsme několik pracovních listů a zopakovali si důležité údaje. Také nás navštívili vzácní hosté ze Slovenska. Vyzkoušeli jsme si porozumění mluvené slovenštině, počítali jsme slovensky, porovnali jsme českou a slovenskou abecedu, jmenovali jsme měsíce v roce a také jsme si zazpívali slovenskou písničku.

Mgr. Alena Harmáčková