Výlet deváťáků do Prahy

V pátek 19. 10. jsme my deváťáci a paní učitelky Karafiátová a Schmalzová navštívili hlavní město Prahu. Navštívili jsme společně všechny známé památky, u vybraných jsme si vyslechli spolužákův referát plný zajímavých informací. Dále jsme se projeli MHD, užívali si dobré večeře a nakonec dne jsme se ubytovali v hostelu Alia. I druhý den jsme měli nabitý program, také jsme se naobědvali v restauraci Ztráty a nálezy, kde oběd připomínal spíše hostinu. Odpoledne nás čekala cesta vlakem domů. Všichni jsme si výlet velmi užili, zvláštní poděkování patří paní učitelce Karafiátové za organizaci celého výletu. 

deváťáci