Návštěva Policie ČR

Výchovný program s dopravní tematikou nám ve čtvrtek 15. 11. přijeli z Břeclavi ukázat policisté.

Pro 1. a 2. třídu si připravili program s názvem -"Policejní pohádky", 3. a 4. třída si zopakovala dopravní výchovu a 5. a 6. třída se seznámila s kyberšikanou. Na závěr si žáci vyzkoušeli policejní vestu, pouta a alkoholtestr.

Program byl poučný a zajímavý.

Mgr. Alena Medková