Den Země

I v naší škole jsem se připojili k oslavám Dne Země, který letos připadl na Velikonoční pondělí.

Ve středu 17. dubna proběhl před budovou školy tradiční sběr starého papíru a hliníku. Jeho výtěžek bude použit na školní akce pro žáky. Všem, co se zapojili, děkujeme! Žáci prvního i druhého stupně se tento den učili formou projektů, vyrazili na procházku, kde sbírali odpadky a uklízeli okolí školy.

Papír:

Zelinka (3. tř.)

Zelinková (1. tř.)

Masařová (3. tř.)

Masařová (5. tř.)

Lukeš (7. tř.)

Hliník:

Lukeš (7. tř.)

Hassmann (8. tř.)

Svrček (5. tř.)

Nejúspěšnější ve sběru papíru byla 3. třída, která odevzdala 2211 kg. Ve sběru hliníku 7. třída, která odevzdala 25,5 kg.


Mgr. Lenka Němetzová