Škola v přírodě Čenkovice

V týdnu od 10. do 14. června 2019 se 70 dětí z první až páté třídy zúčastnilo školy v přírodě v Čenkovicích v Orlických horách. Spolu s nimi odcestovaly třídní učitelky a zdravotnice. Spolupracovali s námi také instruktoři ze sdružení Kulička. Zábavné úkoly i sportování jsme plnili napříč třídami v šesti rodech. Byli to Apači, Češi, Kidi, Kloboučníci Příroda a Trollové. Hlavní téma byly Staré pověsti české.

Mgr. Alena Harmáčková