Návštěva Srbska

Od čtvrtka 23. až do neděle 26. května jsme navštívili naši partnerskou školu v Srbsku “Sava Munćan”, kterou navštěvují děti z české menšiny. Školní sbor a další vybrané žáky a žákyně doprovázely paní učitelky S. Karafiátová, A. Harmáčková, L. Schmalzová a L. Němetzová.

Ve čtvrtek jsme vyjížděli autobusem od školy už časně v pět hodin ráno. Po cestě, která trvala skoro 13 hodin, jsme unavení přijeli do vesnice Kruščice, kde se nachází naše partnerská škola. Pan ředitel, učitelé i naši kamarádi nás mile přivítali, a pak nám ukázali jejich školu a klubovnu, kde se učí český jazyk. Později nás vzali do místního křesťanského a pravoslavného kostela a také jsme společně povečeřeli. Po večeři jsme odjeli na hotel, kde jsme byli ubytováni ve městě Bela Crkva nedaleko vesnice Kruščice.

Druhý den nás čekala prohlídka města Bela Crkva. Hned po snídani, kdy jsme ochutnali místní jídlo burek, jsme vyrazili. Prošli jsme si skoro celé město a navštívili rozhlednu, místní ekonomickou školu a galerii. Po cestě jsme se zastavili také na prohlídku tamějšího bílého kostela. Potom jsme vyrazili do vesnice Češko Selo (Česká vesnice), kde jsme mohli vidět menší staré české muzeum. Přímo z muzea nás autobus odvezl na oběd do restaurace u řeky Dunaj na hranicích s Rumunskem. Po obědě jsme jeli do vesnice Kruščice, kde jsme všichni společně kreslili a vytvářeli české hrady a zámky. V 19:00 začal společný koncert, kde jsme jako první vystupovali my a potom naše partnerská škola. Povečeřeli jsme a odjeli po náročném dni na hotel.

Třetí den nás zase hned po snídani čekala prohlídka nedalekého města, které se jmenovalo Vršac. Prohlédli jsme si největší katolický kostel v Srbsku, muzeum a pevnost. Naobědvali jsme se a po odpočinku na hotelu jsme vyrazili na slavnostní společnou večeři, kde jsme si popovídali, zahráli si různé hry a na závěr jsme se rozloučili.

Paní učitelce Karafiátové patří velké díky za organizaci celé návštěvy, obci Zaječí a dalším sponzorům děkujeme za finanční příspěvky a sponzorské dary.

Tereza Přibylová