Absolventské práce

Letošní deváťáci si poprvé na naší škole vyzkoušeli zpracovat a prezentovat absolventské práce na vybrané téma dle svého zájmu. Museli dodržovat zásady při citování textu, svůj text gramaticky správně napsat a zformátovat. A nakonec svou práci před třídou a komisí prezentovat - poradit si s trémou, zapracovat na svém mluveném projevu a vyjadřovacích schopnostech. Hodnocení tak bylo dvojí, známka za formu z informatiky a za obsah z předmětu, kam tematicky patří. Naši absolventi nezklamali a obstáli a kdo ví, třeba právě téma jejich absolventské práce určí další směr jejich vzdělávání. Přejeme jim hodně úspěchů!

Mgr. Lenka Němetzová