Předprázdninová dopravní výchova

V pondělí 17. 6. páťáci úspěšně dokončili lekce z dopravní výchovy. Odměnou pro všechny zúčastněné byl „řidičský průkaz cyklisty“.

Mgr. Alena Harmáčková