Prázdniny


Prosluněné prázdninové dny

přejí

zaměstnanci školy :)Nástup do školy: ve čtvrtek 1.9.2016 v 8.00 hod.

 

Sportovní den

Ve středu 29.6. se žáci zúčastnili sportovních her. Soutěžili např. ve florbalu, přehazované nebo vybíjené.

Mgr. Alena Medková, Mgr. Lucie Schmalzová, Mgr. Vlastimil Cymorek

 

Školní akademie

Ve čtvrtek 23. 6. se uskutečnila Školní akademie. Žáci mateřské i základní školy si připravili bohatý kulturní program.

Mgr. Michaela Ševčíková

 

Vyhodnocení letního kola školního sběru starého papíru a hliníku

Žáci celkem přinesli 4 970 kg papíru a 54,5 kg hliníku.


Nejlepší třídy:

• 7. třída - 1094 kg (průměr na žáka 68,38 kg)

• 1. třída - 1520 kg (průměr na žáka 60,80 kg)

• 3. třída - 775 kg (průměr na žáka 51,67 kg)


Nejlepší sběrači starého papíru:

• Pavel Mikulica - 1. tř. - 1000 kg

• Eliška Létalová - 7. tř. - 800 kg

• Kamila Svrčková - 1. tř. - 266 kg


Nejlepší sběrači hliníku:

• Denisa Studená - 2. tř. - 17 kg

• Aneta Barátová - 3. tř. - 12 kg

• Kamila Svrčková - 1. tř. - 6 kg


PaedDr. Alena Krontorádová

 

Dopravní výchova

Nikdy není na škodu si zopakovat pravidla silničního provozu. Tuto možnost využili žáci 4. a 5. třídy, když mezi ně zavítali pracovníci autoškoly Lednice. Nejšikovnější si dokonce odnesli i průkaz cyklisty.

Mgr. Alena Harmáčková

 

Školní sběr starého papíru a hliníku

se uskuteční ve středu 22. 6. 2016 od 7.15 hod. před budovou školy.

Papír se třídí na noviny, časopisy, lepenku a ostatní netříděný papír.

Vše musí být pevně svázáno!

Hliníkové obaly od nápojů, víčka od jogurtů a paštik, alobal ap. se odevzdávají v sáčku, v pytli nebo v krabici.

PaedDr. Alena Krontorádová

 

VIDA!

Běží ti čas – časté úsloví dneška, které pohání člověka ke stále většímu spěchu. Co je to čas? Utíká všem stejně rychle? Nejen těmito otázkami se zabývali žáci páté třídy, kteří v pondělí 20. června navštívili zábavní vědecký park VIDA! v Brně.

Spolu se svým „vidátorem“si vyzkoušeli, jak komu plyne čas, udělali několik pokusů a v závěru programu si vyrobili vlastní přesýpací hodiny. Po tomto bádání měli možnost vyzkoušet další interaktivní exponáty, které přibližují svět kolem nás.

Mgr. Alena Harmáčková

 

Vaříme se 3. třídou

V pracovních činnostech se třeťáci ve školní kuchyňce pokusili vyrobit jednohubky sladké i slané a společně je potom ochutnali.

Mgr. Alena Medková

 

Informační schůzka zákonných zástupců budoucích žáků prvního ročníku


 

Práce s LEGEM ve 3. třídě

Třeťáci si v pracovních činnostech trochu pohráli. Stavěli domky, restaurace, nemocnice, dílny a dopravní prostředky a pak si hráli a vzájemně spolupracovali.

Mgr. Alena Medková

 
Více článků...