Školní akademie

Ve čtvrtek 23. 6. se uskutečnila Školní akademie. Žáci mateřské i základní školy si připravili bohatý kulturní program.

Mgr. Michaela Ševčíková

 

Vyhodnocení letního kola školního sběru starého papíru a hliníku

Žáci celkem přinesli 4 970 kg papíru a 54,5 kg hliníku.


Nejlepší třídy:

• 7. třída - 1094 kg (průměr na žáka 68,38 kg)

• 1. třída - 1520 kg (průměr na žáka 60,80 kg)

• 3. třída - 775 kg (průměr na žáka 51,67 kg)


Nejlepší sběrači starého papíru:

• Pavel Mikulica - 1. tř. - 1000 kg

• Eliška Létalová - 7. tř. - 800 kg

• Kamila Svrčková - 1. tř. - 266 kg


Nejlepší sběrači hliníku:

• Denisa Studená - 2. tř. - 17 kg

• Aneta Barátová - 3. tř. - 12 kg

• Kamila Svrčková - 1. tř. - 6 kg


PaedDr. Alena Krontorádová

 

Dopravní výchova

Nikdy není na škodu si zopakovat pravidla silničního provozu. Tuto možnost využili žáci 4. a 5. třídy, když mezi ně zavítali pracovníci autoškoly Lednice. Nejšikovnější si dokonce odnesli i průkaz cyklisty.

Mgr. Alena Harmáčková

 

Školní sběr starého papíru a hliníku

se uskuteční ve středu 22. 6. 2016 od 7.15 hod. před budovou školy.

Papír se třídí na noviny, časopisy, lepenku a ostatní netříděný papír.

Vše musí být pevně svázáno!

Hliníkové obaly od nápojů, víčka od jogurtů a paštik, alobal ap. se odevzdávají v sáčku, v pytli nebo v krabici.

PaedDr. Alena Krontorádová

 

VIDA!

Běží ti čas – časté úsloví dneška, které pohání člověka ke stále většímu spěchu. Co je to čas? Utíká všem stejně rychle? Nejen těmito otázkami se zabývali žáci páté třídy, kteří v pondělí 20. června navštívili zábavní vědecký park VIDA! v Brně.

Spolu se svým „vidátorem“si vyzkoušeli, jak komu plyne čas, udělali několik pokusů a v závěru programu si vyrobili vlastní přesýpací hodiny. Po tomto bádání měli možnost vyzkoušet další interaktivní exponáty, které přibližují svět kolem nás.

Mgr. Alena Harmáčková

 

Vaříme se 3. třídou

V pracovních činnostech se třeťáci ve školní kuchyňce pokusili vyrobit jednohubky sladké i slané a společně je potom ochutnali.

Mgr. Alena Medková

 

Informační schůzka zákonných zástupců budoucích žáků prvního ročníku


 

Práce s LEGEM ve 3. třídě

Třeťáci si v pracovních činnostech trochu pohráli. Stavěli domky, restaurace, nemocnice, dílny a dopravní prostředky a pak si hráli a vzájemně spolupracovali.

Mgr. Alena Medková

 

Mezinárodní den dětí

Žáci 1. stupně navštívili Sonnentor v Čejkovicích, prošli si Raráškovu stezku, kde se dozvěděli zajímavosti o pěstování bylinek, čaje a kávy, prohlédli si bylinkové sklady a mohli ochutnat čaj i bylinkové speciality.

Žáci 2. stupně podnikli vycházky a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí Zaječí.

třídní učitelé

 

Koncert žáků ZŠ Zaječí

V pátek 13. 5. 2016 předvedli žáci, co všechno se naučili za posledních pár měsíců. Vystoupili všichni, kteří navštěvovali školní sbor, klavírní kroužek, flétny a dramatický kroužek. Třetí vyučovací hodinu zahráli svůj program kamarádům z prvního stupně. V následující hodině měly možnost program uslyšet i děti z vyššího stupně. V odpoledních hodinách jsme celé představení zahráli rodičům.

Děkuji všem účinkujícím, kteří pilně pracovali a vydrželi se mnou až do konce. Za svůj výkon dostanou sladkou odměnu.

Mgr. Silvana Karafiátová