Dopravní výchova ve 4. a 5. třídě

O důležitosti pravidel silničního provozu se na vlastní kůži přesvědčili žáci 4. a 5. ročníku.

 

Třídní schůzky

se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. 2016 v jednotlivých třídách:

I. stupeň od 16.30 hod

II. stupeň od 17.00 hod

 

Dýňohraní

Žáci 1. třídy si v hodině pracovních činností vyrobili strašidla, zvířátka a postavičky z dýní, kterými vyzdobili chodbu školy.

 

Vlastivěda trochu jinak

V předvolebním týdnu navštívili čtvrťáci místní obecní úřad.