Koncert žáků ZŠ Zaječí

V pátek 13. 5. 2016 předvedli žáci, co všechno se naučili za posledních pár měsíců. Vystoupili všichni, kteří navštěvovali školní sbor, klavírní kroužek, flétny a dramatický kroužek. Třetí vyučovací hodinu zahráli svůj program kamarádům z prvního stupně. V následující hodině měly možnost program uslyšet i děti z vyššího stupně. V odpoledních hodinách jsme celé představení zahráli rodičům.

Děkuji všem účinkujícím, kteří pilně pracovali a vydrželi se mnou až do konce. Za svůj výkon dostanou sladkou odměnu.

Mgr. Silvana Karafiátová

 

Papageno hraje na kouzelnou flétnu

V úterý 17. 5. 2016 jely děti z 8. a 9. třídy do Reduty v Brně na představení s názvem Papageno hraje na kouzelnou flétnu. Tato operetka vychází z Mozartovy opery Kouzelná flétna. Režisér Tomáš Pilář se snažil známou operu přizpůsobit mladšímu publiku, ale z mladšího publika nejhodnější byli žáci naší školy, protože ostatní nevydrželi sedět ani těch 45 minut. Nezbývá nám nic jiného než se za měsíc těšit na klasickou operu. Bude to Rusalka od Antonína Dvořáka. Od samého začátku jsme se s žáky domluvili, že kdo přijde pozdě, platí všem pití. Všichni bedlivě sledovali své hodinky a odpočítávali zbylé vteřiny. Nakonec se nikdo neopozdil. Uvidíme, jak to dopadne příště…

Mgr. Silvana Karafiátová

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Družstvo starších žáků: Klára Kleinová (8. tř.), Sofie Furchová (8. tř.), Tomáš Janeček (8. tř.) a Lukáš Belička (7. tř.) obsadili 2. místo v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů. Blahopřejeme!

Mgr. Alena Medková

 

Chobotnice

Toto nejsou Chobotnice z druhého patra, ale je to práce žáků 5. třídy v hodině praktických činností.

Mgr. Alena Harmáčková

 

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 18. 5. zavítali na naši školu drak, loupežník, šašek a rytíř, kteří žákům připravili program pro SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Nejprve děti plnily úkoly, aby se rytíř ubezpečil, že znají všechna písmena, nepopletou si je a ke knihám se budou chovat hezky. Nechyběl ani čtenářský slib. V upomínku na tento slavnostní ceremoniál si malí čtenáři odnesli od paní knihovnice pamětní list a zdarma průkazku do knihovny s platností na jeden rok. Pasování prvňáčků se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby přečetli hodně krásných a zajímavých knížek a čtení je bavilo.

Mgr. Hana Pospíšilová

 

ŠvP Radějov

36 žáků 2., 3. a 4. třídy s p. učitelkami Pospíšilovou, Medkovou, Juřenovou, p. zdravotnicí Pavlíčkovou a p. vychovatelkou Treutnerovou prožilo týden plný zábavy na škole v přírodě na Radějově. Bydleli jsme v krásném hotelu, kde jsme měli k dispozici nově zařízené pokoje po dvou s koupelnou a WC, tři učebny a jídelnu s výbornou stravou. Součástí areálu bylo hřiště s průlezkami a houpačkami, v okolí byly smíšené lesy a přehrada Lučina. Dopoledne jsme věnovali učení a míčovým hrám na hřišti, odpoledne si zajímavé hry na téma "Čtvero ročních období" připravila paní vychovatelka. Děti byly rozděleny do skupin a získávaly body v podobě barevných kytiček na svůj vlastnoručně vyrobený strom, každý jednotlivec zase body na svoji kartičku. Na konci pobytu byli žáci podle zásluhy ohodnoceni.

První den - na jaře - nás přivítala "Matka příroda" a my jsme jako včelky sbírali pylová zrna a seznámili se s pravidly chování za mimořádných událostí, druhý den jsme navštívili rozhlednu Travičná a salaš se zvířaty, na podzim jsme si zahráli na tažné ptáky a v zimě jsme vyrobili dárečky pro kamarády, zazpívali pod ozdobeným stromečkem koledy a nadělili si dárky. Poslední den cestou zpět jsme se zastavili ve Strážnici.

Uběhlo to jako voda a my se musíme vrátit opět do školy. Myslím, že se naše třídní kolektivy posílily a sblížily, zkusili jsme si být i několik dnů bez rodičů a starat se sami o sebe. Bylo to bezva! Takže snad za rok zase!

Mgr. Alena Medková


PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme OÚ za zaplacení dopravy, p. Masařové, Janouškové a Buchtové za peněžní dary.

Dále za drobnosti a sladkosti rodičům těchto dětí: Hříbová, Havlena, Hrobař, Pálková, Tomešková, Herůfek, Šlancarová, Matýšková, Moravcová, Brázdová, Cigánek, Kubíčková, Schäffer, Šenkýřová, Mika, Lukeš, Macálková, Barátová, Herkusová, Strýček, Dobeš a podniku AZ KLIMA.


Další fotografie na www.skolavprirode2016.rajce.idnes.czpřístupové údaje u TU.

 

Maminkám

Malou pozornost pro naše maminky vyrobili žáci v hodině praktických činností.

Mgr. Alena Harmáčková

 

Týden s OČBRMU

Pod touto zkratkou se ukrývá název každoročního projektu, který se týká „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“. Zapojila se celá naše škola. Děti si zopakovaly nutnou teorii a našel se i prostor na praktické dovednosti.

Mgr. Alena Harmáčková

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve čtvrtek 5.5. se družstvo žáků 2. stupně zúčastnilo okrskového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Hustopečích. Skvělé druhé místo jim zajistilo postup do okresního kola.

Mgr. Vlastimil Cymorek

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - RADĚJOV


37 žáků 2., 3. a 4. třídy pojede v pondělí 2. května do rekreačního střediska hotelu Radějov, kde spolu stráví týden plný her a soutěží. Všichni už se těší na společně strávené chvíle s kamarády.

Připomínáme:

- sraz v pondělí 2.5. v 7.45 hod, odjezd od ZŠ v 8.15 hod

- návrat v pátek 6.5. ve 13.30 hod

Mgr. Alena Medková

 
Více článků...