ZŠ Zaječí

Školská rada

František Dobeš (předseda) – 602 714 948
JUDr. Petra Janoušková
Martina Vejrostová Veselá – martinavesela1@seznam.cz

Ingrid Vlčková
Martina Buchtová – buchtova2@zszajeci.cz
Jitka Osičková

Mgr. Tereza Gladková
Mgr. Alena Harmáčková – harmackova@zszajeci.cz
Mgr. Alena Medková – medkova@zszajeci.cz