ZŠ Zaječí

Naše škola

Naše základní škola zahájila svou činnost v roce 1965. V současnosti jsme úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky, po jedné třídě v každém z nich. Součástí školy je školní družina i školní jídelna.

Budova školy prošla rozsáhlou rekonstrukcí, mimo jiné byl vybudován i výtah. Škola je tak bezbariérová, proto máme možnost vyjít vstříct dětem zdravotně znevýhodněným. V přízemí budovy se nacházejí kmenové učebny 1. – 4. třídy, odborná učebna chemie a fyziky, šatna se skříňkami žáků. V prvním patře jsou umístěny všechny zbývající kmenové třídy, kanceláře, sborovna a školní knihovna. Ve spojovacím průchodu k tělocvičně se nachází učebna informatiky. Ve druhém patře budovy je cvičná kuchyně, odborná učebna hudební a výtvarné výchovy a školní družina. V suterénu budovy se nachází školní jídelna. Při výuce využíváme i školní pozemky a nový sportovní areál v blízkosti školy. Budova školy přímo sousedí s autobusovou zastávkou, což vyhovuje žákům dojíždějícím z okolních obcí.