Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogy. Pracovníky můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo emailem.

Konzultační hodiny
Pondělí 7:40 – 8:55

Ředitel

Mgr. Vlastimil Cymorek
Tel.: 539 004 050
E-mail: reditel@zszajeci.cz
E-mail: cymorek@zszajeci.cz

Zástupkyně ředitele,
výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Němetzová
Tel: 539 004 051
E-mail: nemetzova@zszajeci.cz

Metodička prevence

Mgr. Lucie Schmalzová
E-mail: schmalzova@zszajeci.cz

Speciálně pedagogická oblast

Mgr. Radka Donné
E-mail: donne@zszajeci.cz
Mgr. Pavlína Jaroňová
E-mail: jaronova@zszajeci.cz