Zaměstnanci

Vedení školy

 • Mgr. Vlastimil Cymorek – ŘŠ, reditel@zszajeci.cz
 • Mgr. Lenka Němetzová – ZŘŠ, výchovná poradkyně, nemetzova@zszajeci.cz

Pedagogové

 • Mgr. Iveta Blažková – blazkova@zszajeci.cz
 • Mgr. Radka Donné – donne@zszajeci.cz
 • Mgr. Tereza Gladková (RD)
 • Mgr. Alena Harmáčková – harmackova@zszajeci.cz
 • Mgr. Pavlína Jaroňová – jaronova@zszajeci.cz
 • Mgr. Marcela Juřenová – jurenova@zszajeci.cz
 • Mgr. Marek Kožušník – kozusnik@zszajeci.cz
 • Ing. Gabriela Králová – kralova@zszajeci.cz
 • MgrA. Josef Kůřil – kuril@zszajeci.cz
 • Mgr. Alena Medková – medkova@zszajeci.cz
 • Mgr. Hana Pospíšilová (RD) – pospisilova@zszajeci.cz
 • Mgr. Lucie Schmalzová – schmalzova@zszajeci.cz
 • Ing. Marie Šmídová – smidova.m@zszajeci.cz

Vychovatelky

 • Dagmar Smrčková – smrckova@zszajeci.cz
 • Ludmila Vojtěšková – vojteskova@zszajeci.cz

Asistentky pedagoga

 • Bc. Martina Buchtová – buchtova2@zszajeci.cz
 • Bc. Marcela Kingová – kingova@zszajeci.cz
 • Bc. Lenka Stiburková – stiburkova@zszajeci.cz

Správní zaměstnanci

 • Monika Osičková – vedoucí školní jídelny, účetní
 • Lýdie Zájedová – hospodářka, zajedova@zszajeci.cz
 • Věra Hluchá – vedoucí kuchařka
 • Blanka Babáčková – uklízečka, kuchařka
 • Alena Bučková – kuchařka
 • Milan Damborský – školník
 • Jarmila Havlenová – uklízečka, kuchařka
 • Dagmar Urbanová – zástup za kuchařku