Národní testování žáků 5. a 7. ročníku

Národní testování žáků 5. a 7. ročníku

Po návratu do škol se žáci 5. a 7. ročníku zúčastnili národního testování z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Někteří žáci dosáhli skvělých výsledků, nejlepší výsledek z českého jazyka byl 92 percentil a z matematiky dokonce 98 percentil. Toto testování bude probíhat každoročně a bude sloužit jako zpětná vazba kvality vzdělávání pro žáky i vyučující.

Mgr. Vlastimil Cymorek