Výuka od 10. 5. 2021

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/19787/virtual/www/domains/zszajeci.cz/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Výuka od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 10. 5. 2021 se obnovuje prezenční výuka pro žáky II. stupně.

Výuka bude probíhat v rotaci, tzn., že v týdnu od 10. do 14. 5. se prezenční výuky účastní žáci 6. a 8. ročníku. Žáci 7. a 9. ročníku budou mít v tomto týdnu distanční výuku.

V týdnu od 17. do 21. 5. se prezenční výuky budou účastnit žáci 7. a 9. ročníku. Žáci 6. a 8. ročníku budou mít v tomto týdnu distanční výuku. 

Žáci II. stupně, kteří se budou účastnit prezenční výuky, musí podstoupit antigenní testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek) a musí mít v budově školy nasazen respirátor, popř. chirurgickou roušku.

Na I. stupni bude pokračovat rotace prezenční a distanční výuky podle již probíhajícího harmonogramu. Žáci I. stupně se budou testovat pouze 1x týdně (první den nástupu k prezenčnímu vzdělávání) a musí mít v budově školy nasazen respirátor, popř. chirurgickou roušku.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19, testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se netýká žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, nicméně bude poskytnuta přiměřená forma studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. 

Strávníci jsou na obědy automaticky přihlášení. Pokud by chtěl někdo změnu, kontaktujte, prosím, paní Osičkovou.

Ranní družina nebude v provozu. 

V případě dotazů mě, prosím, kontaktujte.

Hezký den

s pozdravem

Vlastimil Cymorek