Výuka od 4. ledna

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/19787/virtual/www/domains/zszajeci.cz/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Výuka od 4. ledna

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení Vlády České republiky se můžou od 4. 1. 2021 prezenčně vzdělávat pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky se budou vzdělávat distančně. Rozvrh pro všechny ročníky bude zveřejněn v elektronické žákovské knížce.

Nadále platí, že při prezenčním vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Pro všechny žáky 1. a 2. ročníku a pro všechny zaměstnance školy platí povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy.

Pro přihlášené žáky 1. a 2. ročníku je zajištěno stravování ve školní jídelně.

Školní družina bude do 16.30, ranní družina bude v provozu, pokud se přihlásí dostatečný počet žáků. 

Žáci, kteří budou mít distanční výuku, si můžou zapůjčit ve škole notebook. Počet je ovšem omezený.

Žáci mají možnost využít individuálních konzultací ve škole (po předchozí domluvě s vyučujícím).

I nadále platí povinnost se vzdělávat distančním způsobem, nepřítomnost na online výuce musí být řádně omluvena zákonným zástupcem do 3 dnů, neodevzdaný úkol je považován jako podklad pro absenci. Žádám o dodržování termínu odevzdání jednotlivých úkolů, vyučující není povinen termín prodloužit, pokud nebyl úkol odevzdán ze závažných důvodů.

Jakmile se situace změní a prezenční vzdělávání se bude týkat i ostatních ročníků, budete o této události informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Hezký den a do nového roku spoustu zdraví

s pozdravem

Mgr. Vlastimil Cymorek