Dokumenty

Koncepce školy: pdf

Žádost o uvolnění dítěte z výuky: pdf

Postup rodičů při podávání žádosti o odložení školní docházky dítěte: pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky: pdf

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem: pdf

Rozpočet 2019 a SDV: pdf

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
  • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
  • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
  • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
  • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
  • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

Celý článek...

 

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Celý článek...

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Základní škola Zaječí, okres Břeclav

Informace k organizaci a průběhu zápisu


1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Konkrétní termín stanovil ředitel školy na 11. dubna 2019 od 14 do 16 h.


Aktualizováno (Pátek, 22 Březen 2019 11:36)

Celý článek...