Dokumenty

Koncepce školy: pdf

Žádost o uvolnění dítěte z výuky: pdf

Postup rodičů při podávání žádosti o odložení školní docházky dítěte: pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky: pdf

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem: pdf

Návrh rozpočtu a SDV: pdf

Rozpočet 2018 a SDV: pdf