6., 7. a 8. tř. na Pálavě

6., 7. a 8. tř. na Pálavě

Dne 3. 6. 2022 se žáci 6. – 8. ročníku zúčastnili zeměpisné exkurze Přechod Pálavy, kterou jsme uspořádali k Mezinárodnímu dni dětí. Putování jsme započali v Pavlově, poté jsme se svěží chůzí vydali po turistických značkách. Úspěšně jsme zdolávali mírné stoupání ke Kozímu hrádku a kochali jsme se přitom nádhernými moravskými scenériemi. Děti během cesty plnily i drobné úkoly. Nakonec jsme 12 km túru zakončili rozchodem v historickém jádru města Mikulov.

Děkujeme panu Presovi za dopravu autobusem tam i zpět a ještě více za to, že byla pro žáky jako sponzorský dar zdarma!

Mgr. Lucie Dědáková, Ing. Gabriela Králová, Mgr. Lenka Němetzová