Anglický jazyk s rodilým mluvčím

Anglický jazyk s rodilým mluvčím

V hodinách anglického jazyka mají žáci 5. až 9. ročníku možnost konverzace s rodilým mluvčím díky podpoře firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov. Tony Nehyba je z USA a dokáže dětem zprostředkovat kontakt s odlišnou kulturou. Také si žáci mohou ověřit, do jaké míry jsou schopni porozumět, reagovat a sdělit své názory v anglickém jazyce.

Postřehy žáků:

  • Je to dobré na učení. Je milý a dobře se mi s ním konverzuje. Je s ním sranda
  • Líbilo se mi, že jsem si mohl s ním povídat anglicky.
  • Tonyho hodiny s námi se mi líbí. Je zábava a hodně se naučím.
  • Je to zábava, líbí se mi, že když něco nevím, tak mi poradí. Chtěla bych, aby chodil i nadále.

Ing. Gabriela Králová