Den otevřených dveří v 1. třídě

Den otevřených dveří v 1. třídě

V úterý 17. prosince si prvňáčci přivedli do školy někoho z rodiny. Nejprve předvedli, jak hrají na flétnu a recitují, pak zazpívali koledy a zahráli na Orffovy nástroje. Dospěláci jim pak pomohli vyrobit svícen z jablíčka a veverku ze šišky a oříšku. Děkujeme za pomoc.

Mgr. Alena Medková