Den pro prevenci

Den pro prevenci

Pátek 18. listopadu byl na naší škole den, který jsme věnovali prevenci.

Na 1. stupni proběhly třídnické hodiny, ve kterých se třídní učitelky zaměřily na rozvíjení dobrých vztahů ve třídě, podporu dobré třídní atmosféry a prevenci šikany. Další část dne patřila zdravému životnímu stylu a podpoře pohybu – třídy mezi sebou uspořádaly přátelský florbalový zápas.

Na 2. stupni si pedagogové ve dvojicích společně nachystali aktivity na dané téma a žáci 6. – 9. třídy postupně tento program absolvovali.

Jedním z témat byla prevence šikany, kde žáci ve skupinkách tvořili myšlenkovou mapu na toto téma, kterou poté prezentovali celé třídě. Také sestavovali krizový scénář „Co má dělat kamarád, kterého někdo šikanuje?“ O všem se velmi živě diskutovalo a debatovalo. Řešilo se, co je ještě sranda a co už je šikana. Proč někdo ostatní šikanuje a proč je někdy těžké se bránit. Také jsme se podívali na krátké informativní video k tomuto tématu.

Dalším tématem byla podpora zdravého životního stylu, kde se žáci seznámili se základními principy zdravého jídelníčku. Diskutovalo se vhodných a nevhodných potravinách, o vyváženosti stravy a taky se v kuchyňce připravovali zdravé pomazánky. Recepty najdete ve fotogalerii.

Diskutovalo se i k tématu diskriminace a nesnášenlivosti ve společnosti. Téma jim bylo představeno na pozadí ruské agrese vůči Ukrajině.

V knihovně se jsme si společně povídali o tom, jak a proč vlastně vzniká závislost, proč lidé vůbec sáhnou po alkoholu nebo drogách, přesto, že ví, jaká rizika jim hrozí a čemu se do budoucna vystavují. Zhlédli jsme reportáž od vysokoškolských studentů, kteří dokumentovali reálné uživatele drog a kteří se s nimi podělili o své skutečně velmi osobní příběhy. A v neposlední řadě si žáci mohli reálně, ovšem bez rizika, vyzkoušet, jaké to je užít návykovou látku. Prostřednictvím speciálních brýlí, které po nasazení poskytnou jeho nositeli stejný pohled, jaký mají lidé, kteří užili nějakou drogu, si děti mohly zkusit, jaké to je, když máte rozostřené vidění, točí se vám hlava, ztrácíte rovnováhu a koordinaci, není vám dobře a dělá se vám špatně. Brýle, které simulovaly užití extáze a LSD, marihuany, alkoholu od 0,6 – 3,5 promile, užití tvrdých drog ale také například únavu, pro naši školu zapůjčila Městská policie Mikulov. Speciální poděkování patří jejich veliteli, panu Jiřímu Hamerníkovi, kterému velmi děkujeme za příkladnou a skvělou spolupráci s naší školou a za zapůjčení těchto výukových pomůcek! 

I na 2. stupni se sportovalo, třídy spolu sehrály ve smíšených družstvech přátelská utkání v sálové kopané. První místo obhájila 8. třída – pohár tedy zůstal na poličce v jejich třídě.

Kolektiv

Naše třída navštívila během Dne prevence čtyři rozmanitá témata: šikanu, drogy, zdravou výživu a téma války na Ukrajině. Nejvíce se nám líbila aktivita v knihovně, kde jsme si mohli vyzkoušet brýle s různými omamnými látkami. Celý den byl pro nás super a změnou, navíc, když jsme jej mohli zakončit futsalovým utkáním ve školní tělocvičně.

Hanka Hlávková, 7. třída