Emoce a vztahy okolo nás

Emoce a vztahy okolo nás

Co se děje v naší hlavě, když máme vztek? Jak rozdílně může každý z nás prožívat smutek, radost, překvapení a další z emocí? Co jsou to pomluvy a jak se jim bránit? To vše se zábavnou formou dozvěděli čtvrťáci v rámci dvouhodinového programu v naší školní knihovně.
Za pomocí her a aktivit si vyzkoušeli různé situace spojené s naším prožíváním a také prožíváním ostatních. Učili se vnímat jeden druhého, spolupracovat a navzájem se respektovat. A taktéž jak reagovat na to, když nám druhý dělá něco, co se nám nelíbí.

Alena Blanářová