Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/19787/virtual/www/domains/zszajeci.cz/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny se pomalu blíží ke svému konci a ve škole vrcholí přípravy, aby mohl start nového školního roku začít tak, jak se sluší a patří. Slavnostní zahájení prvního školního dne proběhne 1. září v 8.00 v kmenových třídách s třídními učiteli, u žáků 1. ročníku můžou být přítomni i rodiče, kteří se následně zúčastní i informační schůzky s třídní učitelkou.

Ani v novém školním roce se neobejdeme bez určitých opatření, která mají co nejvíce zamezit šíření nemoci covid-19.

První školní den není nutné dokládat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a v současné době nejsou povinné ani roušky. Ve třídách, na toaletách, v odborných učebnách, v jídelně, ve školní družině apod. budou rozmístěny dezinfekce.

Po vstupu do školy bude nutné si dezinfikovat ruce, během přestávek se budeme snažit, aby nedocházelo k zbytečnému střetávání žáků různých ročníků, prostory školy budou pravidelně dezinfikovány a uklízeny.

Na obědy budou žáci odcházet v doprovodu vyučujícího a budou chodit
po jednotlivých třídách. Z toho důvodu dojde k úpravě zvonění a posunutí obědové přestávky z 12.35 na 13.20. Žáci půjdou na oběd po své poslední vyučovací hodině, pouze žáci, kteří budou mít 7 vyučovacích hodin, půjdou na oběd v 13.20 (před 7. vyučovací hodinou).

Abychom minimalizovali pohyb cizích osob ve škole, budou mít do prostoru šaten povolen vstup pouze rodiče žáků 1. ročníku po dobu cca prvních 14 dnů.

Školní družina bude fungovat od středy 2. 9. a její provoz bude od 6.15 do 7.40 a od 11.40 do 16.30.

Věřím, že školní rok 2020/2021 proběhne v poklidu. Přeji všem hezký zbytek prázdnin.

Mgr. Vlastimil Cymorek

ředitel školy

Manuál k provozu škol MŠMT ČR