Loučení s deváťáky

Loučení s deváťáky

Letošní deváťáci neměli možnost na závěr roku pořádat tradiční školní akademii, na které by se symbolicky rozloučili s naší základní školou, tak alespoň spolu s třídní paní učitelkou Terezou Gladkovovou zorganizovali netradiční rozloučení u táboráku. Mezi opékáním špekáčků a vzpomínáním na minulé školní roky se předávaly květinové i jiné dary a zazněl i společný proslov, který nás všechny krásně dojal…

A teď už je to na vás, milí deváťáci! Hodně štěstí na další škole!

Mgr. Lenka Němetzová