Odpoledne v 1. třídě

Odpoledne v 1. třídě

S prvňáčky jsme si odpoledne v družině společně skvěle užili a ani minutu jsme se nenudili. Zvládli jsme hned několik programů, které jsme si vždy spolu nejprve vymysleli, následně zorganizovali a připravili vše potřebné. Postupně jsme si tak užili: 

Karneval se spoustou soutěží, kostýmů a tancování

Knižní týden, na jehož konci děti měly vyrobenou dokonce i vlastní knihu!

Vaření a pečení – včetně soutěže o nejlepší menu

Svatební den zakončený rozkrájením vlastnoručně vyrobeného dortu a házením svatební kytice

A poslední volný týden se soutěžními úkoly na různých stanovištích a sladkými odměnami na konci.

Alena Blanářová