Jak si představuji ráj

Jak si představuji ráj

Základní škola se ve výtvarné výchově připojila k projektu farnosti v Zaječí, jehož cílem je rekonstrukce objektu fary a vytvoření Centra pro volnočasové aktivity v Zaječí.

Děti namalovaly na plátno celkem 55 obrázků. Téma bylo Jak si představuji ráj.

Jejich zdařilá výtvarná díla můžete shlédnout a zakoupit si na faře až do konce září.

Výtěžek této akce bude věnovaný na rekonstrukci fary a část na zakoupení výtvarných prostředků pro děti ZŠ.

Ing. Marie Šmídová