Jiskrné chození za školu aneb „jen si tak trošku křísnout“

Jiskrné chození za školu aneb „jen si tak trošku křísnout“

Když už se mají šesťáci seznámit s pravěkem, pak s veškerou pompou a grácií. Během pár chvil za školou sice třída jámu vykopat nestihla, a proto snad ani na mamuta nenarazila, ale něco málo z toho pravěkého života přeci jen vyzkoušela. Pod dohledem a správným vedením u vinohradů křesali až jiskry létaly. Rozdělávání ohně je totiž dovednost, která pro dávnověký lid mnohokráte znamenala rozdíl mezi životem a smrtí. My jsme sice použili moderní křesadlo, ale ani tento drobný nedostatek neubral nic z nadšení a spokojenosti. Všem se nakonec podařilo vykřesat alespoň jiskřičku a mohou tedy bez problémů pokračovat ve své školní „cestě do pravěku“.

Mgr. Klára Vymazalová