Karlovarský skřivánek

Karlovarský skřivánek

Tato celostátní soutěž je každoročně vyhlašována Mezinárodním pěveckým centrem A. Dvořáka a ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Soutěží v ní děti ve věku  6 – 15 let a to jak ze ZŠ, víceletých gymnázií, ale také ze ZUŠ.

Nejprve je třeba projít školním kolem soutěže, které u nás v Zaječí zorganizovala paní učitelka, Mgr. Silvana Karafiátová. Již školní kolo nám ukázalo, že v naší škole rozhodně netrpíme nedostatkem talentu a do krajského kola postoupilo hned několik dětí.

Dne 15.2.2024 jsme se tedy vypravili do Brna na ZUŠ Slunná, kde se konalo jak krajské, tak regionální kolo, ze kterého jsou následně vybrány děti postupující do celostátního kola v Karlových Varech.  Mladé zpěvačky a zpěváci zde vystupují s jednou písní lidovou a jednou písní z kategorie moderní hudby.

Konkurence je zde opravdu velká. Také porota adekvátně tomu hodnotí a přísně posuzuje každého postupujícího. A přesto všechno vám s radostí můžeme oznámit, že ze ZŠ Zaječí postupuje do Karlových Varů O. Kocourek, který získal první místo ve své kategorii! A nejen to. Vezeme i neméně cenná stříbrná místa: T. Damborský – 2. místo, H. Hlávková – 2. místo a V. Futrošová – 2. místo. Moc a moc gratulujeme! Byli jste senzační!!!

Alena Blanářová