Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Naši prvňáčci byli v Místní knihovně Zaječí slavnostně pasováni na čtenáře. Královna si je nejdříve prozkoušela, jestli umí opravdu číst, a protože zkoušku všichni splnili a zavázali se ke slibu čtenářů, mohli postupně pokleknout před krále. Jako dárek k tomuto slavnostnímu dni dostali každý krásnou knížku a průkazku čtenáře. Děkuji za organizaci paní knihovnici Pokorné a královi s královnou.

Mgr. Lenka Němetzová