Páťáci na návštěvě v knihovně

Páťáci na návštěvě v knihovně

V pondělí se žáci páté třídy zúčastnili besedy v místní knihovně.

S paní knihovnicí si povídali o knihách pro děti, především o jejich autorech a ilustrátorech.

Také zhlédli i několik filmových ukázek z jejich tvorby.

Na závěr děti poděkovaly za pěkný čas strávený v knihovně.

Také se „pochlubily“ svou prací. Věnovaly knihovně první číslo školního časopisu, na jehož tvorbě se spolu s paní asistentkou Alenou Blanářovou podílely.

Mgr. Alena Harmáčková, Alena Blanářová