Projektové dny s panem starostou 

Projektové dny s panem starostou 

Ve druhém pololetí proběhlo v naší škole několik projektových dnů. Tři projektové dny jsme naplánovali i s naším panem starostou, který předal žákům spoustu zajímavých informací. Dva projektové dny byly zaměřené na invazní druhy obratlovců na jižní Moravě a jeden projektový den se týkal tématu kapr obecný.  

Žáci si vyhledávali informace o invazních druzích a kaprovi, tvořili prezentace a následně odprezentovali své výsledky. Zlepšili si své prezentační dovednosti a zdokonalili se ve vyhledávání a zpracování informací. Během projektového dne, který byl zaměřený na kapra, byla pro žáky největším lákadlem ukázka zpracování kapra. Žáci se dozvěděli spoustu informací o tom, jak co nejlépe zpracovat kapra, na co si dát pozor a že ani kosti nemusí být problém. Děkuji panu starostovi za ochotu podílet se na výuce a za rady a informace, které předal žákům. 

Mgr. Vlastimil Cymorek