Projektový den k 30. výročí sametové revoluce

Projektový den k 30. výročí sametové revoluce

Projektový den 15. listopadu začal besedou s paní Dramírou Tůmovou, která na naší škole dlouhé roky učila nejen dějepis. Povyprávěla nám o historii našeho státu i naší školy a popsala nám, jak vypadal běžný školní rok v předrevoluční době. Nahlédli jsme i do kroniky obce Zaječí, kterou ze Státního okresního archivu v Mikulově zapůjčil pan ředitel.
A pak už to začalo…

Mgr. Lenka Němetzová

U příležitosti třicátého výročí sametové revoluce se naše základní škola proměnila v místa, na nichž se odehrávaly události konce roku 1989. V rámci projektového dne v pátek 15. listopadu měli žáci druhého stupně a páté třídy možnost prožít na vlastní kůži jednu z nejvýznamnějších události novodobých českých dějin.
V rámci celodenní akce bylo úkolem tříčlenných týmů najít jednadvacet po celé škole poschovávaných krabiček, které obsahovaly části textu shrnujícího události sametové revoluce. Tyto části následně musely složit a podle textu vyluštit závěrečnou křížovku. Samotné hledání ale nebylo jen tak. Během plnění úkolu se žáci pohybovali po významných místech sametové revoluce: Albertově, Václavském náměstí nebo Národní třídě. Zavítat ale mohli také k hrobu Jana Opletala, do Činoherního klubu či dokonce do sídla Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Mezi údernými socialistickými hesly i transparenty protivládních demonstrantů měli možnost komunikovat s významnými osobnostmi obou táborů, které hráli někteří z žáků osmé a deváté třídy. Hledání krabiček jim také komplikovali příslušníci STB, VB a Lidových milicí, jejichž úkolem bylo rozhánět demonstrace a zadržovat protestující. Kromě toho si naši žáci také mohli vyzkoušet obchodovat s vekslákem a následně si vystát frontu v Tuzexu, aby za pracně získané bony získali výhody v řešení úkolu. Vydařenou rekonstrukci sametové revoluce nakonec, poté co většina týmů splnila zadání, zakončil svým projevem k úspěšným demonstrantům nový československý prezident Václav Havel ztvárněný Nikolasem Havlenou.
Velké poděkování za celou akci patří organizačnímu týmu z řad žáků osmé a deváté třídy, kteří vše potřebné připravili a následně skvěle sehráli své role v tomto interaktivním divadle, a rovněž všem učitelům, kteří se do akce zapojili převážně v rolích bezpečnostních složek státu.
Vítězem hry se stala trojice Karel Ptačovský, Tomáš Barvík (oba 8. třída), Tomáš Damborský (5. třída). Druhé místo obsadili Milan Lukeš, Vojtěch Vašák a Marek Hrobař (všichni 8. třída) a třetí skončili Miloš Mikulica, Filip Foretta a Daniel Strýček (všichni 9. třída).
A kdo byli herci a organizátoři akce?
Z řad žáků: Nikolas Havlena (Václav Havel), Natálie Macálková (Jan Patočka), Ondřej Hassmann (Gustáv Husák), Monika Brandeiská (Miloš Jakeš), Tereza Přibylová (Ladislav Adamec), Izabela Stojanova (zmlácený chartista), Filip Konečný (vedoucí Tuzexu), Ivona Líbalová (Marta Kubišová), Vanessa Robošová (Jiskřička).
Z řad učitelů: Klára Vymazalová (agent STB), Milan Strmiska (příslušník Lidových milicí František Studihrad), Alena Blanářová (příslušník pohotovostního pluku VB), Tereza Gladkovová (vekslák), Lenka Němetzová (příslušník VB), Alena Harmáčková (soudružka učitelka), Marie Šmídová (chartista).

Mgr. Milan Strmiska