Škola v přírodě 2022

Škola v přírodě 2022

V týdnu od 6. do 10. června 2022 se 46 žáků 2. – 5. třídy zúčastnilo školy v přírodě, konající se v Hynčicích pod Sušinou. O organizaci a průběh se postaraly učitelky jednotlivých tříd a volnočasové sportovní aktivity zajistili manželé Vejrostovi.

První den jsme navštívili DinoPark ve Vyškově. Počasí se nakonec umoudřilo a všichni jsme si den pěkně užili. Tématem ŠvP byl „Živel – Země, voda, vzduch a oheň“, a v dalších dnech žáci plnili úkoly a činnosti, za které po zdárném splnění získali barevnou stuhu. Vše tematicky doplňovaly sportovní aktivity. V rámci výtvarné výchovy si vytvořili kresbu na triko a společně se naučili písničku vztahující se k živlům. Na závěrečném odpoledni byli žáci odměněni medailemi, čepicemi a diplomy, sladkostmi a upomínkovými předměty, které poskytli rodiče. Program se žákům velice líbil. Průběžně jsme vše dokumentovali a fotografie prezentovali na stránkách školy.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci letošní školy v přírodě podíleli.

Za celý kolektiv – vedoucí ŠvP Mgr. Pavlína Jaroňová