Školní družina v říjnu

Školní družina v říjnu

Devatero činností s pohádkou „Vodnická pohádka“ a „O Pavím králi“.
Vycházky do přírody, sběr přírodnin. Projekt k ochraně přírody „Vyhynutí a ohrožení“.
Podzimní vyrábění a tvoření z přírodních materiálů, hrátky s papírem.
Halloweenské tvoření a strašení, hry a zábava dětí.

Dagmar Smrčková, Ludmila Vojtěšková