Slavnostní ukončení školního roku 2022/2023

Slavnostní ukončení školního roku 2022/2023

V pátek 30. června proběhlo slavnostní ukončení školního roku, nově v kulturním domě a za přítomnosti pana starosty. Nejprve pan ředitel s panem starostou ocenili žáky, kteří získali pochvalu ředitele školy. Poté třídní učitelka L. Schmalzová předala poslední vysvědčení ze základní školy svým deváťákům. Na závěr pan ředitel poděkoval paní učitelce G. Králové, která odchází předávat dovednosti v anglické konverzaci a gramatice na jinou školu (ne moc daleko), protože do školy se nám vrátí paní učitelka T. Gladková.

Deváťákům se ale domů ještě moc nechtělo, přišli se naposledy projít po škole jako její žáci… V ředitelně si pak vyzvedli zaslouženou odměnu za školní akademii.

Přejeme všem našim žákům a jejich rodinám krásné letní dny a deváťákům hodně štěstí a úspěchů při dalším studiu!

Mgr. Lenka Němetzová