Terénní výuka

Terénní výuka

V hodině zeměpisu probírali žáci 8. ročníku téma Krajina. Využili jsme hezkého počasí a zrealizovali terénní cvičení. Abychom měli přehled o okolních krajinách, vylezli jsme na rozhlednu Maják. Žáci zpracovávali pracovní list zaměřený na dané téma, odhadovali a počítali vzdálenosti, diskutovali o možných změnách v krajině. Cestou zpátky ke škole si žáci zopakovali základní znalosti z oblasti meteorologie. Žáci pracovali zodpovědně, jen rychlost přesunu k rozhledně a zpátky musí ještě trošku vypilovat.

Mgr. Vlastimil Cymorek