Ve škole byl Mikuláš!

Ve škole byl Mikuláš!

I naši školu navštívil Mikuláš se svou družinou. Pěkně v předstihu – v pátek 3. 12., aby pak neměl moc práce. A protože u nás ve škole jsou jen hodné děti, nikoho nám čerti neodnesli. Pedagogický sbor svým přednesem básně vykoupil ze spárů pekla pan ředitel a všichni ve sborovně museli slíbit, že se polepší. Tak uvidíme!

Děkujeme Spolku rodičů Zaječí za mikulášské balíčky a našim osmákům za organizaci celé nadílky 🙂

Mgr. Lenka Němetzová, foto: Mgr. Marcela Juřenová, Mgr. Alena Medková, MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D.