Veletrh vzdělávání Břeclav

Veletrh vzdělávání Břeclav

Ve středu 6. 10. 2021 vyrazili deváťáci na Veletrh vzdělávání do Břeclavi. V Domě školství si prošli stánky se vzdělávací nabídkou středních škol z blízka i daleka, zástupců škol se poptali na vše, co je zajímalo, a odnesli si s sebou spoustu informačních letáčků a brožurek.

Poté jsme nahlédli pod pokličku Obchodní akademie Břeclav. Paní zástupkyně Ing. Jana Dyčková nás seznámila s aktuálním přijímacím řízením a s obsahem studia na OA. Celou školou nás potom provedl student 3. ročníku, prohlédli jsme si školu od šaten, přes tělocvičnu až po slavnostní aulu a zúčastnili se některých dílen.

Mgr. Lenka Němetzová