Výlet žáků 5. třídy na Pálavu

Výlet žáků 5. třídy na Pálavu

V úterý 10. 10., když v Zaječí nešla elektřina, se páťáci vypravili na výlet na Sirotčí hrádek, Stolovou horu a Pony ranč mezi zvířata. Na oběd jsme si opekli špekáčky a každý se povozil na koníkovi. Děkujeme paní Šilinkové, která návštěvu ranče domluvila a jeho návštěvu sponzorovala. Také děkujeme paní Titzové a Vlčkové, které děti odvezly. Výlet se vydařil, bylo to super!

Mgr. Alena Medková