Výtvarná soutěž „Obrázky z naší obce“

Výtvarná soutěž „Obrázky z naší obce“

Výtvarná soutěž pro školy mikroregionu Hustopečsko byla vyhlášena již v září. Hned jsme se zapojili. Proto nižší ročníky, kde jsou dvě hodiny vv týdně, stihly práce dokončit. Děti si vybraly zajímavá místa z okolí Zaječí nebo svého bydliště. Mohly si také zvolit výtvarnou techniku. Vyhodnocení soutěže by mělo proběhnout koncem února. V každé kategorii budou vyhlášena tři první místa. Na vítěze čekají výtvarné potřeby.

Po nástupu do školy jsme si dali první tematickou práci  „Zážitky z prázdnin“ nebo „My a koronavirus“. Zvláště děti ze 4. třídy zaujalo druhé téma. Jsou to bezprostřední práce z toho, co je obklopuje, na co reagují. Je vidět, že každý má své představy a své obavy. Využily výtvarné prostředky, s kterými pracují nejvíce a které je nelimitují v technice. Výtvarné práce dokončily během jednoho výtvarného bloku.

Ing. Marie Šmídová