Výuka od 24. 5.

Výuka od 24. 5.

Vážení rodiče, milí žáci,

od 24. 5. 2021 se prezenční výuky účastní všichni žáci naší školy.

Testování žáků I. i II. stupně bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí. Pokud by žák nebyl v pondělí přítomen, bude se testovat 1. den nástupu do školy. Po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky nebo respirátor. I nadále platí, že žáci, kteří se neúčastní prezenčního vzdělávání, jsou automaticky omluveni. Prosím rodiče, kteří se rozhodnou neposlat své dítě do školy, aby o této skutečnosti informovali třídního učitele / třídní učitelku. 

Strávníci, kterých se týká prezenční vzdělávání, budou na oběd automaticky přihlášení. Pokud byste chtěli změnu, kontaktujte, prosím, paní Osičkovou.

Školní družina je v běžném režimu (ranní i odpolední).

V případě dotazů mě, prosím, kontaktujte.

Hezký den

s pozdravem

Vlastimil Cymorek