MDD ve 2. třídě – Hledání pokladu piráta Pajdrnožky

MDD ve 2. třídě – Hledání pokladu piráta Pajdrnožky

Druhákům nachystala p. učitelka s několika maminkami dobrodružnou cestu, na které plnili 6 úkolů – z prvouky, matematiky, dopravní výchovy. Na OÚ se dozvěděli něco o Zaječí, na kapličce hledali a skládali rozstříhanou zprávu, zopakovali si dopravní značky, zacvičili si na lanovém centru, házeli na cíl na Hasmaňáku a nakonec našli poklad u pana ředitele. Poděkování patří maminkám Lindy Vlčkové, Adélky Létalové, Tiny Osičkové, Zoe Kratochvílové, Přemka Frýberta, Jirky Šilinka a pracovnicím infocentra za pomoc a odměny dětem.

Mgr. Alena Medková