Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

ABECEDA – to bylo téma letošního zápisu dětí do 1. třídy, který proběhl ve středu 13. 4. 2022 v budově Základní školy Zaječí a to po dvouleté covidové pauze. Dvě desítky dětí se svými rodiči a mnohdy i prarodiči a sourozenci si na sedmi stanovištích zkusily, jestli jsou na nástup do 1. třídy připraveny. Za splněný úkol si děti natiskly razítko s písmenem do průvodního listu a po vyplnění slova ABECEDA dostaly stužky, pamětní listy, dárečky a koláč. Všemi úkoly je provázely paní učitelky z 1. stupně a pan ředitel zkontroloval příslušné dokumenty. Žáci školy v hodinách VV nakreslili obrázky písmen, kterými byla vyzdobena celá škola.
Snad se všem v naší škole líbilo a budeme se těšit na 1. září, kdy přijaté žáky přivítáme v 1. třídě.

Mgr. Alena Medková